El Director General respon

Benvolguts/des clients/es:

Amb caràcter institucional poso a la seva disposició aquest mitjà, previst per a que vostès em facin arribar directament la seva opinió o suggeriments d’interès general o particular, relacionats amb la prestació del servei i l’activitat de l’empresa.

Els recordo que per a qüestions relacionades amb el contracte de subministrament, s’han de dirigir a Gestions i tràmits, dins la Seva oficina a Internet i, per a plantejar consultes, reclamacions o comentaris s’han de dirigir Comunicació/contacti amb nosaltres, doncs són les vies establertes en aquesta web.

Mantindrem la més absoluta confidencialitat i em comprometo a donar-los resposta ja sigui personalment o a través dels meus col·laboradors.

Els escrits que m’adrecin, han de portar les dades personals del seu autor/a i el número de contracte.

Ben cordialment,

Carles Casas
Director General

FORMULARI DE CONTACTE

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.