Contacte

Podeu contactar amb MINA,
Aigües de Terrassa via:

TELÈFON
Atenció al client: 93.545.66.99
Assistència Tècnica a la xarxa de subministrament 24h:
Exclusiu per a incidències i reclamacions: 900.053.773

A LES NOSTRES OFICINES
Carrer de la Nord, 78, 08221 Terrassa, Barcelona

HORARIS
Veure els horaris de les nostres oficines

FORMULARI DE CONTACTE

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.