Visió, missió, essència i Codi d'Actuació

La Visió. Què volem ser?

Un referent en la vida econòmica i social del nostre entorn geogràfic, i també més enllà de la nostra ciutat i comarca, refermant la permanent voluntat de servei a la comunitat, en tots els àmbits d'actuació.
 

La missió. Com ho aconseguirem?

Servint a les persones, famílies, empreses i institucions, d'acord amb el nostre més tradicional valor corporatiu; superant i assolint noves fites empresarials, als efectes de créixer i desenvolupar-nos en totes les activitats possibles, especialment les relacionades amb el cicle de l'aigua, l'energia i el medi ambient.
 

L'essència. Amb quina finalitat?

Que l'activitat i objectiu de les nostres empreses serveixi per a crear valor:
- Als/les clients/es i a la comunitat social en la qual s'integra la nostra organització.
- A les persones i entitats col·laboradores, als empleats i empleades, i a les empreses proveïdores i subcontractistes.
- A les persones i entitats accionistes, inversores i amb vinculacions estratègiques.

 

El codi d'actuació. Com hem d'actuar?

Les fites anteriors tan sols es poden assolir si l'organització es dota d'unes directrius de comportament ètiques i coherents: un Codi d'actuació; directrius que seran les que permetran un continu desenvolupament sostenible, és a dir, creador d'una autèntica riquesa per a tots.

 

El nostre codi d’actuació es fonamenta en els següents valors:

- En les relacions externes i internes, el compliment de la legislació, amb sentit comú i amb el que la doctrina jurídica ha entès com a bona fe. I més enllà d'aquesta, la mútua lleialtat.
- El respecte per la persona, la voluntat de servei i la creació de benestar social.
- La preservació i el respecte al medi ambient.
- La millora contínua dels productes i serveis que ofereix l'organització.
- El legítim desenvolupament econòmic de l'organització, sense el qual no es podrien assolir les fites anteriors.