El segle XXI

L'any 2000 es signa un conveni entre l'Ajuntament de Rellinars, l'Ajuntament de Vacarisses i Mina, Aigües de Terrassa per a la venda d'aigua en alta en aquests dos municipis. Des de l'1 de gener de 2001 la societat gestiona la concessió del subministrament d'aigua en baixa de la població de Rellinars.

El 2001 s'obté la verificació EMAS, conforme al Reglament CE núm. 761/2001 del Parlament Europeu. Amb aquesta fita, Aigües de Terrassa, es converteix en la primera empresa d'Espanya, i pionera a Europa, a aconseguir l'esmentada verificació mediambiental en l'àmbit del cicle integral de l'aigua, que suposa el més gran reconeixement envers la nostra política mediambiental i del desenvolupament del nostre sistema de gestió mediambiental (SGMA), A aixó cal afegir-hi la Declaració mediambiental, document marc de l'EMAS, públic i de validesa anual.

Al 2001 s’obté la verificació EMAS

Al 2001 s’obté la verificació EMAS


El mateix any, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) va acordar el 12 de juliol concedir l'acreditació, conforme a la norma internacional ISO-17025, al laboratori d'Aigües de Terrassa per a la realització d'anàlisis fisioquimiques i microbiològiques d'aigües. Aquesta acreditació, i per a un laboratori d'assaig, és en l'actualitat el més alt reconeixement que es pot obtenir i una garantia de la fiabilitat dels seus resultats. La metòdica de treball i els resultats són acceptats en l'àmbit internacional.

Al 2002 s’obté l’acreditació ENAC

Al 2002 s’obté l’acreditació ENAC


Així mateix, s'inicia el camí cap a l'obtenció de la qualificació European Foundation for Quality Management (EFQM).

A l’octubre de 2001, Aigües de Terrassa, mitjançant la formació d'una unió temporal d'empreses (UTE), inicia la gestió de varies Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) de la comarca.
Presentació del llibre “Mina Pública d’Aigües de Terrassa, una empresa al servei de la comunitat”

Presentació del llibre “Mina Pública d’Aigües de Terrassa, una empresa al servei de la comunitat”


El 2005 va estar marcat per un nou període de sequera sofert a tot l'Estat, però especialment a les conques internes de Catalunya. Va suposar que tant l'Administració autonòmica i municipal com gestors del servei i usuaris adoptessin diferents mesures per preveure una possible contingència que no es va produir. Les inversions i actuacions previstes alternatives al Pla hidrològic nacional esperem que resolguin aquest greu problema endèmic del nostre país.

Durant el 2006, des del prisma institucional, la conferència de la ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina Narbona, en un acte organitzat per la Fundació Mina, va assolir un altíssim nivell tècnic i un èxit de públic. També cal esmentar el reconeixement atorgat a la nostra societat en forma de guardó d'honor per part de la delegació del Vallès Occidental del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Conferència de la ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina Narbona (7 de novembre de 2006)
Conferència de la ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina Narbona (7 de novembre de 2006)

Conferència de la ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina Narbona (7 de novembre de 2006)


En relació amb aspectes socials, s’ha aprovat una nova política de recursos humans a l'empresa Aigües de Terrassa, més adaptada a les necessitats i requeriments laborals i socials actuals. Així mateix, i cal posar de manifest la nostra participació com a mitjana empresa emblemàtica en aquest camp, en un projecte de desenvolupament de la responsabilitat social corporativa promogut pel Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de Catalunya.

 

L'octubre de 2012, s'obtè el Segell d’Excel·lència Europea 400+ (CEG/RE04/0033/12) i la seva homologació “Recognised for Excellence 4 stars”. Reconeixement a l’excel·lència en la gestió empresarial segons el model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat, amb l’objectiu d’estimular i ajudar a les organitzacions europees a participar en activitats de millora que les duguin a l'excel·lència en la gestió empresarial, en la satisfacció dels seus clients/es i dels seus empleats/des, en el seu impacte social i en els seus resultats empresarials.

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 400+

 

El desembre de 2015, s'aconsegueix la certificació del Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària, ISO 22000, d'AENOR. Aquesta certificació confirma l’esforç de l’empresa i fa un pas més per garantir la qualitat i seguretat sanitària de l’aigua que subministrem als nostres clients/es. Aquesta norma de Gestió de la Innocuïtat dels aliments, defineix i especifica els requeriments per desenvolupar i implementar el sistema de gestió d’innocuïtat dels aliments, per tal d'aconseguir una harmonització internacional que permeti una millora de la seguretat alimentària durant el transcurs de tota la cadena de subministrament                                                

                                                                                                                                                                                                                                   .

Segell de Seguretat Alimentària ISO 22000

 

El gener de 2016, en l’àmbit intern, l'OHSAS 18001, de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral.