El desenvolupament i creixement d'Aigües de Terrassa

El 1987 es constitueix la filial Servaigua, dedicada a la realització d'instal·lacions interiors de fontaneria, noves instal·lacions i reformes de xarxes de subministrament d'aigua, així com de tots aquells aspectes relacionats amb el tractament de l'aigua, i des del 1999 dedicada també a la construcció i el manteniment d'instal·lacions contra incendis.

 

A Mina, Aigües de Terrassa se li atorga la concessió del servei domiciliari d'abastament d'aigua per part de l'Ajuntament de Viladecavalls l'any 1991, i per part de l'Ajuntament d'Ullastrell, l'any 1994.


L'any 1992 es van inaugurar les noves oficines i serveis centrals al carrer Societat 26 de Terrassa, així com la primera fase del telecomandament d'instal·lacions. També el mateix any es commemorà el 150è aniversari d'Aigües de Terrassa amb tot un seguit d'actes, entre els quals va destacar: el sopar oficial commemoratiu, amb la presència d'algunes de les personalitats més importants del món de l'aigua, de la política i de la indústria de Terrassa i Catalunya, i amb l'assistència del president de la Generalitat de Catalunya, l'Honorable Senyor Jordi Pujol, i la donació a la ciutat de Terrassa de la font ornamental situada a la plaça de l'Aigua.

Inauguració del telecomandament d’instal·lacions a càrrec del Sr. Manuel Royes

Inauguració del telecomandament d’instal·lacions a càrrec del Sr. Manuel Royes


Font ornamental donada a la ciutat de Terrassa

Font ornamental donada a la ciutat de Terrassa


Aigües de Terrassa el 1992

Aigües de Terrassa el 1992


Marc Galí presentant el Gotajoc

Marc Galí presentant el Gotajoc


L'any 1995 s'elabora el Pla especial de clavegueram de Terrassa (PECLAT). El mateix any s'atorga la concessió per a l'explotació i gestió de la nova canonada en alta, per part de l'Ajuntament de Matadepera, i es comença la implantació d'un sistema de informació geogràfica (GIS), que permetrà tenir tota la informació digitalitzada.

El 1997, Aigües de Terrassa s'apunta a les noves tecnologies amb la creació del web de la companyia al domini www.aiguesdeterrassa.net. (actualment www.aiguesdeterrassa.com)

El primer INFOMINA, el butlletí informatiu d’Aigües de Terrassa (setembre de 1997)

El primer INFOMINA, el butlletí informatiu d’Aigües de Terrassa (setembre de 1997)
 

El juliol del 2000 s'ampliarà la utilitat d'aquest web amb la inauguració de l'oficina virtual, que permet realitzar gestions, com la contractació del subministrament o el canvi de nom del contracte, sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de la companyia.

Fullet informatiu de l’oficina virtual

Fullet informatiu de l’oficina virtual


El 1998 s'inaugura el nou laboratori d'Abrera, i un any més tard s'amplia el Laboratori de Terrassa, i es crea també una nova secció de microbiologia.

Laboratori d’Abrera

Laboratori d’Abrera


Un fet destacable d'aquest final de segle per la societat esdevé en el camp de la qualitat: el 28 d'abril de 1998 Aigües de Terrassa aconsegueix la certificació UNE-EN ISO 9001, i dos anys més tard, la certificació UNE-EN ISO 14001.

Certificació UNE-EN ISO 9001

Certificació UNE-EN ISO 9001


El setembre de 1999 es crea la Fundació Mina, l'objectiu de la qual és promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi en què habiten.

Memòria activitats Fundació Mina 1999-2005

Memòria activitats Fundació Mina 1999-2005


Aigües de Terrassa, en aquests últims anys, fruit de la seva voluntat de desenvolupament i creixement, ha deixat de tenir un caràcter local en el mercat de l'abastament d'aigua; així, a les ja comentades concessions de Viladecavalls i Ullastrell, cal afegir que el 1993 va adquirir la participació majoritària d'Aigües de Matadepera, SA, des de l'any 1999 participa a la societat SAP Les Fonts, SA i, més recentment, l'any 2000, l'Ajuntament de Rellinars li atorga la concessió per a gestionar el servei d'aigua per a un període de 50 anys.