El 1943 l'aigua del riu Llobregat arriba a Terrassa

El fet més remarcable i que definitivament va modificar la trajectòria de la Mina va ser la portada fins a Terrassa de les aigües del riu Llobregat, que succeí el 3 de juliol de 1943, després de nou anys de treballs i esforços, conjuntament amb l'Ajuntament i l'Institut Industrial, per assolir l'obra de tan magna envergadura. Des d'aleshores amb aquesta conducció, la ciutat va quedar alliberada del malson de la manca d'aigua.

Arribada de l’aigua del riu Llobregat a Terrassa el 3 de juliol de 1943

Arribada de l’aigua del riu Llobregat a Terrassa el 3 de juliol de 1943


Però no tot han estat triomfs i medalles. Les riuades del fatídic 25 de setembre de 1962, que es repetiren els dies 4, 5, 6 i 7 de novembre, es van saldar amb gairebé 300 víctimes i importantíssims danys materials a tota la nostra ciutat, i, pel que fa a la Mina, amb la trencadissa i l'esllavissament de centenars de metres de canonada, tant de la xarxa primària d'Abrera a Terrassa, com de la de distribució de la ciutat i de les mines, cosa que va obligar amb caràcter d'extrema urgència a instal·lar canonades paral·leles i construir ponts provisionals per tal de restaurar el servei com més aviat millor. Les conseqüències dels desperfectes es van fer sentir al llarg de molts mesos després de la riuada.

Riuada a Terrassa el 25 de setembre de 1962

Riuada a Terrassa el 25 de setembre de 1962


El mateix any 1962 es va construir una nova canonada de 450 mm des del Llobregat a Terrassa, ja que des de 1943 s'havia observat que cada 10 anys es doblava el consum d'aigua. I, en previsió d'això i per tal de poder subministrar-la d'acord amb l'expansió de la ciutat, el 1971 entrà en funcionament una tercera canonada de 700 mm. Aquest mateix any començà a donar servei la Central Elevadora d'Abrera-Can Boada, i l'Ajuntament de Terrassa rebé la concessió d'un cabal de fins a 56.000 m³/dia d'aigua del riu Llobregat, extensible als municipis de Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls.

El dia en què va arribar l’aigua a Ullastrell: 14 de juny del 1943

El dia en què va arribar l’aigua a Ullastrell: 14 de juny del 1943


A partir de 1973, malgrat que l'Ajuntament tenia la concessió per a la captació (de 56.000 m³/dia), i Mina, la infraestructura adequada per distribuir l'aigua, l'escassa pluviometria d'aquells anys, la progressiva contaminació i la falta de regulació del riu Llobregat obligaren a fer restriccions, raó per la qual, i per tal de solucionar el problema, es començà la construcció d'una Planta de Tractament d'Aigües Superficials per poder captar l'aigua directament de la superfície del riu, i amb una capacitat de producció de 30.000 m³/dia. Les obres van ser acabades el 1976; d'aquesta manera, l'ombra de l'escassedat i les restriccions diàries que patia la ciutat en els darrers tres anys van ésser definitivament oblidades. El problema del proveïment va quedar pràcticament resolt i reforçat dos anys després amb la participació en la creació del Consorcio de Abastecimiento de Aguas del rio Llobregat, SA (actual Aigües Ter Llobregat), a qui podem comprar aigua a la seva Planta de Tractament d'Abrera, molt a prop de la nostra, o bé als Bellots.

Imatge d’època de la Central Elevadora d’Abrera

Imatge d’època de la Central Elevadora d’Abrera


El 1982, s'inundà novament el Llobregat i es repetiren els danys i les consegüents reparacions, aquest cop agreujats perquè va quedar també afectada la Planta de Tractament. El 1983 es va constituir l'estació d'hidrocompressors al polígon industrial Els Bellots. Cinc anys més tard, el 1988 es va assumir el servei dels sectors industrial i residencial de Can Parellada.