Una mica d'història

Aquestes línies no pretenen fer una anàlisi exhaustiva de la història i evolució econòmica o social de la nostra empresa, tan sols es pretén deixar constància de l'esforç, del treball i de l'evolució que, des de 1842, Aigües de Terrassa ha portat a terme al servei de l'aigua i de les seves persones consumidores. Més que una empresa, som un servei públic a la disposició de qualsevol ciutadà/na que ens necessiti, però no oferim un servei públic qualsevol, sinó que subministrem aigua, bé únic i meravellós.
 

 

Oficines centrals al c/ de la Societat, 26