L'estat dels embassaments

Catalunya es divideix a nivell hidrogràfic en dos àmbits: les conques catalanes de l'Ebre que aboquen en aquest riu, i les conques internes que ho fan directament a mar. El litoral Metropolità de Barcelona pertany a la conca interna de Catalunya, on la demanda de consum d'aigua és en un 66% de caire urbà i la resta és agrícola. 

Mentre la provisió d'aigua és relativament imprevisible i resta sotmesa a la meteorologia de l'any -anys humits i anys secs-, la demanda és estable i tendeix a l'increment a mida que s'urbanitza el territori i augmenta la pressió demogràfica i de les activitats. La raó de la importància dels embassaments és doble, per una banda per emmagatzemar aigua i d'altra banda per contenir les riuades. Finalment, a partir d'assuts i canalitzacions l'aigua serveix per a abastament de poblacions, per a usos industrials, per a regs i per a aprofitament d'energia hidroelèctrica. 

La conca interna que afecta a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls és l'anomenada Ter-Llobregat. A la conca del Ter trobem els embassaments de Sau, Seva, Susqueda, Pasteral, i Colomers, mentre que a la conca del Llobregat trobem la Baells, Sant Ponç, la Llosa del Cavall i Sant Martí de Tous; en total, 407 hm³ i 220 hm³ respectivavment. Tanmateix, s'ha de considerar que cada població depén, no de tots els embassaments, sino d'alguns en particular. Les poblacions a les quals abasteix Aigües de Terrassa depenen directament dels embassaments de la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. Però, a partir del subministrament en alta, també s'accedeix a les reserves dels embassaments de Sau i de Susqueda. 

Per consultar l’estat dels embassaments premeu aquí 

Embassaments de Catalunya