< Tornar al llistat

Mina millora el compliment de la Carta de Compromisos

Mina, ha obtingut un 97,46% en el grau de compliment de la Carta de Compromisos el segon trimestre de 2018. D’aquesta manera, Mina torna a millorar el grau obtingut en el primer trimestre d’aquest any, que va ser del 96,22%, i la mitjana del 2017 que també estava situada per sobre del 96%.

Mina es va comprometre l’any 2009, quan va presentar la Carta de Compromisos, a fer-ne públics els resultats de forma anual. És per això que al web www.aiguesdeterrassa.com es pot trobar tota la informació sobre la Carta de Compromisos de Mina, així com el darrer detall i explicació del càlcul d’aquests compromisos que adjuntem al final d’aquesta nota.
Tal com també estableix la carta, en el moment que hi ha un incompliment dels compromisos establerts, Mina fa una donació a Fundació Mina d’uns imports per tal de destinar-los a finalitats socials, com ara el repartiment d’aliments als més necessitats, al programa d’Ajuts a escolars amb dificultats econòmiques, o a incrementar la dotació del Fons Social de l’Aigua. Des dels inicis de l’aplicació de la Carta de Compromisos, i fins a final 2017, s’han aportat un total de 48.004 euros.
L’evolució d’aquest índex confirma la ferma voluntat i compromís de millora adquirit per Mina, Aigües de Terrassa amb els seus clients i avala la permanent política de gestió integral de la qualitat aplicada per la societat.