< Tornar al llistat

MINA I LA SEVA COL·LABORACIÓ AMB PRODIS

Mina, Aigües de Terrassa i Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca), mantenen un acord des de l’any 2009 que ha permès la sots contractació de manera habitual de persones d’aquesta entitat per a les tasques accessòries al manteniment de la xarxa de distribució de Mina. Aquesta relació ha suposat una facturació de 538.000 euros per part de l’entitat a Mina en menys de 10 anys.
 
Aquest acord de col·laboració, que continuarà allargant-se en el temps, és fruit de l’esperit de Mina, Aigües de Terrassa de col·laborar amb les entitats terrassenques per afavorir la integració sociolaboral de persones amb discapacitat, ja que l’empresa ja supera el percentatge mínim a què obliga la llei des de fa anys. Aquest vincle amb Prodis s’ha traduït també en una relació professional molt satisfactòria pel bon servei de les persones treballadores de l’entitat. Amb aquest acord, Mina gairebé quadruplica, el mínim de contractació de persones amb discapacitat que preveu la LISMI (Llei d’Integració Social dels Minusvàlids, llei 13/1982), actualitzada pel DECRET 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i les seves mesures alternatives.
 
Per la seva banda, Prodis, entitat terrassenca sense ànim de lucre destinada a l’assistència i promoció integral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental, considera molt positiva l’experiència de tots aquests anys, amb gairebé 6.000 intervencions fins a final de 2017, ja que ha contribuït al desenvolupament personal i professional de les persones que hi han treballat, a més de l’aportació a les finalitats de l’entitat.
 
Aquesta col·laboració de quasi una dècada es tradueix econòmicament en una dotació per part de Mina de més de mig milió d’euros, amb una mitjana anual de més de 60.000 euros. L’any 2017 la facturació va pujar per sobre dels 70.000 euros.