< Tornar al llistat

Mina actualitza el sistema de Prevenció per garantir el compliment del seu Codi Ètic

13/01/2016

Mina, Aigües de Terrassa actualitzant alguns dels seus procediments, en base a la darrera modificació del Codi Penal, ha elaborat el Manual de Prevenció d’aquests riscos, que té com a objectiu establir un sistema de prevenció per garantir el compliment del Codi Ètic de l’Organització, dels empleats i directius del Grup de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i Fundació Mina.
 
El Manual de Prevenció de Riscos Penals inclou un Protocol d’actuació i relacions amb els Funcionaris Públics, un Protocol d’actuació i relacions en el sector Privat i una Política de Mecenatge, que desenvolupen determinades mesures de prevenció previstes en el Mapa de Riscos. D’acord amb les darreres actualitzacions del que es coneix com a  Compliance Program.
 
Opinen els experts de la Asociación Española de Compliance que aquest nou concepte de compliance program, es més complert al lligar l’ètica amb el compliment normatiu ja que “El concepte de compliance, introdueix l’ètica, ja que qualsevol cosa pot complir totes les normes i ser legal però no ser ètic”.
 
El Manual de Prevenció de Riscos Penals disposa com s’ha d’actuar en cas que es detecti alguna conducta irregular o incompliment de les polítiques d’actuació i principis ètics que regeixen el grup d’empreses de Mina, Aigües de Terrassa i, a més a més, incorpora un canal de denúncia “confidencial i segur” que òrgans de govern, empleats, clients i proveïdors podran utilitzar.
 
Mina fa molts anys, des d’abans que per part de la legislació en els àmbits mercantil i penal es regulessin qüestions relacionades amb l’ètica empresarial, que va formalitzar el seu compromís d’actuar amb uns principis ètics. Així, l’any 2002, Mina, Aigües de Terrassa ja va aprovar el Codi de l’Organització del Grup Mina, Aigües de Terrassa i un Codi d’Actuació. També es va aprovar un Codi Ètic del Consell de Mina, Aigües de Terrassa, així com un altre codi ètic per a directius i caps. L’any 2004 es crea el Comitè Ètic de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, que compta amb la participació del Comitè d’Empresa. La modificació del Codi Penal l’any 2010 va introduir com a novetat la responsabilitat penal de les persones jurídiques, i va ser aleshores que Mina va incorporar un primer sistema de prevenció.
 
L’any 2015, amb aquesta darrera modificació del Codi Penal, s’han introduït modificacions en la regulació legal de la responsabilitat de les empreses, motiu pel qual Mina ha adaptat i revisat el seu Sistema de Prevenció, amb el resultat de l’elaboració del Manual de Prevenció de Riscos Penals i els altres tres documents presentats, que ja han estat aprovats pels màxims òrgans de govern del  Grup d’Empreses i que han quedat incorporats en el web de Mina, Aigües de Terrassa.