capcalera
 

MINA, AIGÜES DE TERRASSA

Marià GalíNOUS REPTES, MÉS COMPROMÍS. CREACIÓ DEL FONS SOCIAL DE L’AIGUA

A Terrassa, ciutat pionera en la creació de la tarifa social de l’aigua, l’Ajuntament, la Fundació Mina i MINA, Aigües de Terrassa, han signat un conveni per a la creació del FONS SOCIAL DE L’AIGUA facilitant l’accés dels usuaris més necessitats a noves bonificacions en el rebut de l’aigua, millorant els actuals mecanismes d’ajuts socials en aquest àmbit. Mitjançant la Fundació s’ha posat a disposició d’aquests usuaris el Fons Social dotat amb 30.000 € en el primer any de vigència. Aquest fons, afegit a la tarifa social, comportaran a la pràctica una reducció d’aproximadament el 75% del rebut mig.

Imatge corporativa
Qualitat i servei
Dipòsit

OBRES I INVERSIONS

Iniciada la quarta i última fase de la rehabilitació del dipòsit de Can Boada, la remodelació exterior, la impermeabilització de la coberta, el pintat del dipòsit i altres acabats exteriors. El pressupost total de l’obra és de 928.000 € i recupera un edifici singular de la ciutat, a més d’una peça arquitectònica clau, per assegurar el servei d’abastament als clients. A aquesta darrera fase s’ha afegit la rehabilitació de la singular torreta que corona la construcció, amb un pressupost addicional d’uns 190.000 €.


Posats en marxa els motors de darrera generació per a les bombes d’impulsió a la central d’Abrera, dos de 450 KW i un de 355 KW. Tot i que a final d’exercici es podrà fer una valoració concreta, les dades provisionals corroboren un estalvi energètic significatiu respecte els seus antecessors. Continua l’aposta per la minimització del consum energètic i la millora de la sostenibilitat.Com a aspecte singular s’ha rehabilitat la torre de l’aigua, catalogada al patrimoni arquitectònic de la ciutat, situada a la cantonada dels carrers Col·legi i Vallhonrat. Les torres d’aigua o “plomeros” van ser el primer sistema de distribució d’aigua potable a principi del segle passat.

El contingut del llibre LES TORRES D’AIGUA (de la col·lecció Aigua Viva, editada per la fundació), està publicat al nostre web.

Qualitat i servei

QUALITAT I MEDI AMBIENT. AUDITORIES SENSE CAP NO CONFORMITAT

MINA, Aigües de Terrassa, ha estat auditada novament, segons les normes ISO 9001, 14001 i EMAS, amb un resultat satisfactori, sense cap No Conformitat Major ni Menor. MINA, té ininterrompudament des de 2002 la inscripció al Registre EMAS. (Sistema voluntari europeu d’excel·lència en la gestió ambiental que controla exhaustivament aspectes com: emissions atmosfèriques, fonts emissores de soroll, consum d’aigua, generació de residus, accions de sensibilització o rendiment energètic).

Dipòsit

NOVA WEB I PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

Posada en marxa la nova web que actualitza i millora els seus continguts, al temps que s’ha obert una pàgina a la xarxa social Facebook. Aquestes actuacions s’emmarquen en la política d’oferir als usuaris més transparència sobre les activitats i noves vies de comunicació. El nou portal, a més d’actualitzar el seu aspecte a les tendències més modernes d’internet, incorpora exigents criteris de navegabilitat i accessibilitat per facilitar l’experiència dels visitants i permetre més rapidesa per arribar als continguts.

www.aiguesdeterrassa.com

Inici

 

FUNDACIÓ MINA, AIGÜES DE TERRASSA

Conveni

ACTIVITATS EDUCATIVES. CONVENI AMB LES ESCOLES DEL NATACIÓ

La Fundació Mina, MINA, Aigües de Terrassa i el Club Natació Terrassa, han signat un conveni de col·laboració que té per objecte contribuir i ajudar a les tasques de formació i educació dels joves esportistes desenvolupada per les escoles del Natació, en especial les de waterpolo i natació organitzant per als alumnes sessions didàctiques i/o formatives sobre l’aigua i altres temes mediambientals i alhora desenvolupar, dirigides al col·lectiu dels socis del club, un seguit d’actuacions informatives de qualsevol de les activitats que porten a terme tant MINA, Aigües de Terrassa com la pròpia fundació.

Lliurament aliments

ACCIONS SOLIDÀRIES. MÉS ACCIONS, MÉS RECURSOS

Davant la persistent crisi econòmica, des de la fundació i en atenció a les constants peticions d’ajut, s’ha incrementat notablement el pressupost per aquests conceptes. Des de la seva creació, la solidaritat ha estat un dels principals objectius de les activitats de la fundació, bé directament, bé combinats amb d’altres com els educatius, mediambientals o de recerca. Des de l’any 2000 s’ha mantingut la campanya de joguines de Reis (31.755 €); des de 2001 s’ha extret 183 tones de runa i deixalles dels nostres torrents i rieres, contractant a 73 persones en risc d’exclusió (108.760 €); des de 2006 s’ha dut a terme cursos de català per a 330 persones immigrants (45.400 €) i activitats educatives per a 26.700 alumnes (91.245 €); des de 2009 s’ha ajudat a unes 25.350 persones, lliurant més de 91.300 quilos d’aliments (89.031 €); i, des de 2010, s’aplica el programa d’ajuts escolars a uns 3.100 alumnes amb dificultats econòmiques (62.000 €). Per aquestes activitats, el pressupost de 2014 és de 101.000 €, més els 30.000 € del Fons Social de l’Aigua esmentat anteriorment.

www.fundaciomina.cat

Inici

 
 
peu mans mans